Dette nettstedet åpnet 18. januar 2009 og er en undersone av bergen360.no og i regi av BA. Alle som vil kan bidra med sine bilder. Bilder her vil kunne komme på trykk i BA eller bli brukt i andre av BAs medier. BAs serie “Den gang da” finner du hver dag i avisen. Har du bilder av mennesker, så passer de gjerne bedre på MittogDitt-sonen. Før du legger ut bilde, søk om du finner samme bilde fra før. Og du må ha opphavsrettigheter til bildet, eller godkjenning fra dem som har det.
Album: 1800-1879 | 1880-1889 | 1890-1899 | 1900-1909 | 1910-1919 | 1920-1929 | 1930-1939 | Bergen i krig 1940-1945 | 1940-1949 | 1950-1959 | 1960-1969 | 1970-1979 | 1980-1989 | 1990-1999 | Ukjent årstall | Brudepar | Klassebilder | Postkort | Samferdsel | Offshore | Buekorps | BergensQuiz | Uløste Mysterier

Tobbens Tobakk, eller «Tobben» som den het på folkemunne, har versert mange ganger her på sonen. For en stund siden fant jeg ut at jeg faktisk hadde et bilde av kiosken, tatt fra en annen vinkel enn de andre bildene jeg har sett. Derfor dette bildet i dag.

Her får vi et godt inntrykk av kioskens varierte utvalg av varer: Aviser, ukeblader, magasiner, sjokolade, iskrem, LP-plater (!) og selvfølgelig – tobakksvarer. Alt systematisk utstilt i vinduene.

Kiosken lå synlig plassert i krysset Nøstegaten (61) og Vestre Murallmenningen.

Foto: Thor Svendsen, 1981

Hattemoter på Torgallmenningen i 1911. Vi ser litt av Christie-støtten og til venstre går Store Markevei inn.
Fotograf ukjent – Brosingsamlingen – UiB.

Interiør fra Bredsgårdens Schøtstue.
Bildet er hentet fra boken: “Bergen – byen mellom fjellene. Et historisk utsyn.” Av Sverre Steen, og utgitt av Bergen Kommune i 1969. Trykt hos J. W. Eides Boktrykkeri A/S, Bergen.
Hverken tid for når bildet er tatt, eller hvem som er kilde til nettopp dette, er ikke nærmere spesifikert, bortsett fra at bildene i boken er utlånt av UiB, HMB og Sjøfartsmuseet.

Stort mer er det vel ikke å si om dette bildet fra tidligere tider i forbindelsen til Tyskebryggen, og gårdene der med sine sjøboder og pakkhus innlemmet i – først “Det Tyske Kontor”, og – fra 1754 ved ny lov – hetende “Det norske Kontor.”
Jeg antar at flere av dere har besøkt Schøtstuene, og at hva dere ser her ikke er ukjent. Videre har vi jo (dem som har fulgt med), fått et omtrent daglig gjensyn med Schøtstuen – og området nær denne -, dette via programmet til NRK på TV…: “Anno 1764.”
Men uansett kjennskap til dette eller ikke -, et bilde fra en svunnen tid og, til ettertanke – da satt opp mot den gangs kjøkkenfasiliteter mot dagens, sammen med så mange andre tanker som kan gå gjennom en ved dette tilhørende Hansatiden… Og – i dag: Oss..!

Kjell Johan.

Vi hjelper Billedsamlingen UIB, så hvor er vi ?

Vi hjelper Billedsamlingen UIB, litt lettere i dag ? men hvor er vi ?

Vi hjelper Billedsamlingen UIB så hvor er vi ?

  • Batory ved Dokkeskjærskaien
  • Turistbåter i Bergen havn
  • Lille Lungegårdsvann
  • Ukjent båt og sted i Bergen
  • Lancastria ved Dokken
  • Enda et bilde av Oceana ved Dokken
  • Oceana ved Dokken
  • Arandora Star ved Skolten
  • Tollboden

Vi hjelper Billedsamlingen UIB. Så vi tar en til, hvor er vi ?

Vi hjelper Billedsamlingen UIB, så hvor er vi ?

1. “Svinesund” – Gamle Nygårdsvei – sett nedenfra, et lite stykke opp i bakken med Nygårdgaten bak fotografen. Her er rivingen av vognmand Christensens bolighus, tilstøtende Hest-og Vognstallen nedenfor kommet godt i gang, hvilket også er tilfellet med den del til stallen som lå bak bolighuset; både dette, stallen bakenfor og den del av stallen i mur vi ser med takrennen til huset nedenfor som grense, var det første som her ble revet. Fasaden ut mot gaten / veien til dette ser her ganske intakt ut, men både tak og bakside var på dette tidspunkt godt på vei nede og i delvis ruiner. I huset nedenfor takrennen ser vi – nedenfor inngangsdøren – portalen til en smal gang som førte tvers gjennom dette hus og inn til det som tidligere var den store bakplass til Olav Kyrresgate 32. På denne tid var det flere mindre og større bakplasser her, adskilt fra hverandre av skur og plankegjerder.
Men tilbake til denne portal med smalgang førende inn mot den lange bakplass: Her inne holdt en sølvsmed til i sitt lokale, samt at det også her var et vulkaniseringsverksted, muligens er dette en erindringsfeil bygget på det faktum at det her inne var stablet en haug med gamle bildekk til helt oppunder et tak av rustent bølgeblikk, og i lengde minst 10 til 15 meter innover – helt til bunn av bakplassen. Så – det kan jo ha vært en skraphandler som holdt til her..
Så,tilbake igjen til portalen: Skiltet festet på den åpne døren mener jeg forkynner at her finner man Skomakerverkstedet; det var enda en liten bedrift til høyre like i utgangspartiet av denne portal, men – jeg husker ikke hva den besto i. Legg forresten merke til det vesle bosspannet, og – ja, slik så de ut den gang..!
Øverst ser vi litt av bygningen der renseriet holdt til.
Ellers er dette bildet tatt fra en tid da dette var en av de gater vi gutter og jenter som bodde i strøket ofte benyttet til og fra, og mye av dette i forbindelse med vår lek. Etter at både bolighus til Christensen og hans stall var revet, ble det her satt opp et høyt plankegjerde, – og den store tomten bak denne – med alle sine gjenværende ruiner, ble vår nye lekeplass, – for oss gutter, naturligvis! Den var vanskelig å komme til; enten måtte vi klatre til og fra ved takrennen, eller via bakplassene klatre over vaklevorne plankegjerder med piggtråd på toppen, over skur, gjennom gamle prydbusker, over vulkaniseringsverkstedets / skraphandlerens ustødige og farlig gyngende av rust bølgeblikktak, deretter over et stødigere tak kledd med tjærepapp, skrått – med et slags brystvern på toppen (Ideelt når vi lekte Cowboy og Indianer), og – fra dette tak måtte vi klatre ned den loddrette murvegg for å komme ned til vår nye leke og tumleplass. Det var også tilgang til denne via den høyereliggende bakplass til Rosenbergsgate 36, hvilke også medførte mye klatring over gjerder og ruinmurer; også fra Olav Kyrresgate 32. var det på samme vis mulig å komme seg over – og ned hit. På samme måte tok vi oss ut igjen, og – ved dette: Det er jo klart at dette ikke var noe for jentene, men – jeg tror ikke de savnet oss, de hadde jo selv mer enn nok av lek å ta seg til – uten innblanding fra oss gutter.
Og – til sist: Denne nye lekeplass blant spennende murblokker og ruiner – hvor vi også bygde små trehytter – fikk naturligvis navnet: “Hestehuset”.

Til opplysning: Dette er bilde 1 av 4 fra dette strøk tatt av fotografen i forbindelse med rivingen, kanskje tok han flere, men – det vet jeg ikke. Ellers kan nok tekst under de to følgende bilder fortone seg mye som en reprise av dette, til tross for at jeg her tok meg tid til å ta med litt mer, og – da av mer personlig karaktar – med bakgrunn i oss ungenes lek i dette strøk i 1958 da rivingen ble startet, og – lang tid før dette årstall, samt i ettertid – så lenge vi var barn.
Hvorfor jeg ikke har tatt med det fjerde bildet, forklarer jeg i tekst under ett av de to neste bilder.!! (Bilde 3.)

Foto: Gustav Brosing, i 1958.
Billedkilde: UiB

Kjell Johan.

Fotomuseum Bergen

Følges av 979 medlemmer.

Last opp bilde

Fotomuseum Bergen ble startet i januar 2009 i regi av BA. Formålet med Fotomuseum Bergen er å være et nettsted der folk gjennom å dele sine gamle bilder og se andres, kan utveksle informasjon og diskutere hvordan Bergen en gang var, samt sørge for at viktig informasjon når nye generasjoner bergensere. Har du gamle bilder av mennesker fra Bergen, passer de kanskje best på Mitt og Ditt. Og har du bilder av bedrifter og arbeidsplasser, er Fotomuseum-Bedrift stedet å legge dem. Gjengivelse av bilder eller kommentarer er ikke tillatt uten kildehenvisning til Fotomuseum Bergen. Mer om sonen

Origo Fotomuseum Bergen er en sone på Origo. Les mer
Annonse

Nye bilder